Nabór prac na Papergirl 3city trwa!

środa, 24 listopada 2010

Wystawa "Dziewczyny też rysują komiksy!" i Agnieszka Szczepaniak w ramach kampanii "STOP przemocy wobec kobiet" w Tczewie

W dniach 26/27/11.2010 ruszają tczewskie obchody Międzynarodowej Kampanii „16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć”. 16 dni wyznacza okres między Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet (25 listopada) a Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka (10 grudnia), co ma symbolizować związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i podkreślać, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

W ramach wydarzenia zaplanowano prelekcje, dyskusje, wystawy oraz projekcje filmów o tematyce związanej z prawami kobiet. Wśród gości będą m.in. działaczki ze Stowarzyszenia „Arteria” z Gdańska, profesorka UG Ewa Graczyk. Ciekawym punktem programu będzie wystawa komiksu pod hasłem „Dziewczyny też rysują komiksy!”, wystawa komiksów Agnieszki Szczepaniak "Grubą kreską" oraz pokaz kobiecych animacji filmowych. Drugiego dnia osoby chętne będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad z zakresu prawa rodzinnego. Dodatkowo odbędą się trzy moduły dyskusyjne: na temat feminizmu, przemocy seksualnej oraz praw kobiet na świecie i w Polsce. Dyskusje przeplatane będą projekcją filmów: "Amina Lawal" (reż. Thijs Brandsma), „Zbrodnie przeciwko kobietom dokonane podczas konfliktów zbrojnych”, „Stop przemocy wobec kobiet” „Stop violence against women – it’s in our hands” , „W obronie kobiet, w obronie praw”(filmy kampanijne Amnesty International). W sobotę odbędą się także warsztaty antydyskryminacyjne dla młodzieży z Klubu Młodzieżowego „Włącznik” prowadzone przez Annę Miler ze Stowarzyszenia „Arteria”.
Szczegółowy program:
Piątek 26.11
18.00 prelekcja: Katarzyna Streńczak (WIK PCPR Tczew), Psychologiczne aspekty przemocy
19.00 - otwarcie wystawy "Dziewczyny też rysują komiksy!" Stowarzyszenie „Arteria” poprzedzone wystąpieniem Katarzyny Gumowskiej – koordynatorki projektu oraz i wystawa komiksów „Grubą kreską” Agnieszki Szczepaniak
20.00 prelekcja: Anna Miler (Stowarzyszenie „Arteria”) - Sytuacja kobiet w świecie sztuki
21.00 – 23.00 Afterparty poprowadzi DJ Suaf
Sobota 27.11
11.00 – 15.00 bezpłatne porady prawne z zakresu prawa rodzinnego
12.00 – 16.00 Moduły dyskusyjne
Moduł I - Prof. UG, dr hab. Ewa Graczyk (Uniwersytet Gdański) – Po co potrzebny jest nam feminizm?
Moduł II - Katarzyna Dułak (Poradnia Zdrowia Psychoseksualnego „BezTabu”) - Przemoc seksualna wobec kobiet
Moduł III -Dyskusja na temat praw kobiet w Polsce i na świece na podstawie projekcji filmów dokumentalnych z kampanii Amnesty International „Stop przemocy wobec kobiet”
W trakcie imprezy - wystawa plakatów z całego świata dotyczących praw kobiet!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz